A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

1.) Oktatás

Felnőttoktatás, alapfokú művészeti oktatás

2.) Gyermekvédelem

Bölcsődei ellátás

3.) Szociális ellátás

Tartós bentlakásos intézmény fenntartása, működtetése, támogató szolgáltatás, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4.) Egészségügy

Bölcsődében orvosi vizsgálat biztosítása

5.) Sport

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése, szabadidő sport programok támogatása, gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás nevelés támogatása, sportszervezetek működésének támogatása

6.) Közbiztonság

A rendőrség helyi körzeti megbízottainak támogatása, polgárőrség támogatása

7.) Egyéb feladatok

Vásár és piac fenntartása, tűzoltóság és műszaki mentés, Tűzoltóegyesület támogatása, parkgondozás, civil szervezetek támogatása, helyi újság alapítása, kiadása