A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Polgármesteri Hivatal 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyes döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsoaltos feladatok ellátása.

Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. § (4)-(5) bekezdése alapján az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének fmegfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre; a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározottak szerinti óvodai nevelés.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési és közgyűjteményi (könyvtári ellátás) feladatok.

Zagyvarékas Községi Bölcsőde

A gyermekek védelméről és a gyáügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).