A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Polgármesteri Hivatal

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyes döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsoaltos feladatok ellátása.

Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 26. § (4)-(5) bekezdése alapján az általános iskolában alapfokú nevelés-oktatás folyik. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének fmegfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre; a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §-ában meghatározottak szerinti óvodai nevelés.

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározott közművelődési és közgyűjteményi (könyvtári ellátás) feladatok.

Zagyvarékas Községi Bölcsőde

A gyermekek védelméről és a gyáügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerint: gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

Zagyvarékasi Hulladékgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft

Nem veszélyes hulladék gyűjtése - mint főtevékenység -, valamint nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása. A társaság ügyvezetője: Faragó László, aki a tevékenységét megbízási jogviszonyban látja el. Megbízási díja: 30.000.- Ft/hó. Egyéb járandósága: telefonhasználat (max: 5.000.- Ft/hó), személygépkocsi-használat (max: havi 300 km utáni üzemanyagtérítés és 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség. A Felügyelő Bizottság tagjai - Kiss Árpád, Jenesné Paróczai Erika, Jánosi Lászlóné - semmiféle járandóságban nem részesülnek. Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai a jogviszonyuk megszűnése eletén nem kaphatnak semmiféle juttatást. A gazdasági társaság nem alkalmaz a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 208.§-a szerinti vezető állású munkavállalót.
- ARCHÍVUM 2014.03.12. - 2014.10.29.

Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezet (ZAKESZ)

- Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélye alapján: hulladék begyűjtése, szállítása 2017.05.31-ig.

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség engedélyealapján: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzése 2013. decembertől 2018. december 5-ig. KÜJ szám: 102988976, KTJ szám: 101892866, törzskönyvi azonosító: 797641.

Hulladék fajtája Mennyisége Jellege
Egyéb települési hulladék (vegyes települési hulladék is) 795 nem veszélyes
Piacokon keletkező hulladék 10 nem veszélyes
Lom hulladék 125 nem veszélyes

Szolgáltatással érintett település: Zagyvarékas

OHÜ minősítése nincs.

A hulladék szállítására alkalmas munkaeszköz száma: 1 db, kapacitása: 13 m³, súlya: 4,5 tonna.