Egyéb dokumentumok (település rendezési terv, szervezeti és működési szabályzat, alapító okirat, stb)