Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Hirdetmény a Polgármesteri Hivatal zárvatartásáról

  Tisztelt Lakosság!
   
  A Polgármesteri Hivatal a mai délután (2022. június 14.) továbbképzés miatt zárva tart.
  Megértésüket köszönjük!
   
  Tisztelettel:
  Dr. Fekete Nóra sk.
  jegyző
 • Tanév végi támogatás igénylése

  Tisztelt Lakosok! 
   
  1. Zagyvarékas Polgármesteri Hivatala tanév végi támogatást nyújt annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek, aki 
  a) zagyvarékasi lakóhellyel rendelkezik, 
  b) gyermeke(i) alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak
   
  2. A tanévvégi támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 % - át, azaz 142.500.- forintot és az adott tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. 
   
  3. A pénzbeli támogatás összege tanulónkként 10.000 Ft , amely természetbeni vagy pénzbeli formában kerül kifizetésre. 
   
  4. A kérelem tárgyév június 30. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a tanuló év végi bizonyítványának másolatát, és a 15. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatot, mely letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban.
   
  5. A tanév végi támogatás átadására a tárgyévi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.
   
  A támogatás igényléséhez a bizonyítványt és a nyilatkozatot 2022. 06. 16. és 2021. 06. 30. között a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához adhatják le. 
  Kérdés esetén bizalommal keressenek minket az alábbi telefonszámon: 06 (56) 540-017 
   
  Dr. Fekete Nóra
  jegyző
   
 • Tájékoztató a polgármester lemondásáról

  Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kurucz László Árpád polgármester megromlott egészségi állapotára való tekintettel 2022. június 1-ei hatállyal lemondott tisztségéről. Az időközi polgármester választásig a polgármester feladat- és hatásköreit Polónyi László, a Pénzügyi Bizottság Elnöke látja el.

 • Értesítés a Kormányablak busz ügyfélfogadásáról

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
  2022. június 10 (péntek), 8.00-9.30
  Zagyvarékas, Polgárőrség épülete előtti parkoló (Szabadság tér)
   
  Intézhető ügyek köre:
  • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 
  • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés 
  • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele 
  • Ügyfélkapu regisztráció 
  • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés 
  • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése 
  • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás 
  • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása 
  • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása 
  • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben 
  • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
 • Hirdetmény

   
  A vendégéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
   
  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.
   
  Részletek:
  A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.
  A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. 
  Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.  
  A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
  A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
   
  A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:
  - étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
   
  AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:
  - munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
  - rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
  - mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  (A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)
   
  Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.
   
  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.  
  Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.
  Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.
   
  Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
  Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen. 
   
  Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.
 • Tájékoztató

  Földi szúnyoggyérítésről

 • Pályázati felhívás nem lakás céljáró szolgáló ingatlan bérbeadására

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 
  2022.május 20. napjától 2022. június15. napjáig terjedő időszakban pályázatot hirdet
   
  A pályázható ingatlan adatai:
  címe: Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.
  alapterülete: 87 m2 + 15 m2 és a kerthelyiség
  műszaki állapota:
  Felhasználásának módja: Csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló, szolgáltató, kiskereskedelmi célra használható
  pályázati alapbér: 50.000+ÁFA/hó
  közüzemi díj: a bérlő a fogyasztás alapján köteles a szolgáltatónak fizetni
   
  A pályázat emelésének legkisebb mértéke: 5000 Ft
  Óvadék: A nyertes pályázó által ígért alapbér kétszerese
  A bérleti jogviszony időtartama: 15 év 
  A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 15. 
   
  A pályázatokat Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre zárt borítékban levélben vagy személyesen lehet benyújtani, vagy elektronikusan a hivatal@zagyvarekas.hu címre feltölteni. 
  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Fekete Nóra jegyzőnél személyesen vagy telefonon lehet a 0656/540-021-es telefonszámon.
 • Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet alapján
  pályázatot ír ki
  köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére
   
  A köztemető Zagyvarékas község tulajdonában van. A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31. napjáig jön létre.
  Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.
   
  A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:
  1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a  temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;
  2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;
  3. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;
  4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
  5. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.
   
  A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket:
  1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.
  2. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátásmódját.
  3. A temetőben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.
  4. A közüzemi díjak viselésének módját.
   
  A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:
  a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rendjét;
  b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
  c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
  d) biztosítani a ravatalozó, tároló, hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását, és működtetni azokat;
  e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
  f) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
  g) kijelölni a temetési helyeket;
  h) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy, hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
  i) szükség szerinti rendezettséggel összegyűjteni és kezelni a hulladékot;
  j) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
  k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
  l) gondoskodni az ügyfélfogadásról;
  m) az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és telephelyén hirdetményt kifüggeszteni;
  n) az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti;
  o) az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni;
  p) temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
  q) az üzemeltető temetkezési tevékenységéért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.
   
  A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 31.
   
  A pályázat benyújtásának helye: Személyesen a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) elektronikus úton a hivatal@zagyvarekas.hu címre. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Dr. Fekete Nóra jegyzőtől az 56/540020 telefonszámon.
  A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követő képviselő-testületi ülésen bírálja el, egyben fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 • Gyermeknap 2022

  Helyszín a Damjanich János Általános Iskola udvara, időpont: 2022. május 28., 10.00 órától 13.00 óráig.

Oldalak