Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Pályázati kiírás

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 2022. július 1 . napjától- 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időszakban pályázatot hirdet
   
  A pályázható ingatlan adatai:
  • címe: Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.(0125/2. hrsz.)
  • alapterülete: 87 m2 + 15 m2 és a kerthelyiség
  • műszaki állapota:
  • felhasználásának módja: csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló, szolgáltató, kiskereskedelmi célra használható
  • pályázati alapbér: 50.000 Ft/hó
  • közüzemi díj: a bérlő a fogyasztás alapján köteles a szolgáltatónak fizetni
  • a pályázat emelésének legkisebb mértéke: 5000 Ft
  • óvadék: a nyertes pályázó által ígért alapbér kétszerese
  • a bérleti jogviszony időtartama: 1+2 év 
   
  A pályázatokat Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre zárt borítékban levélben vagy személyesen lehet benyújtani, vagy elektronikusan a hivatal@zagyvarekas.hu címre feltölteni. 
  A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Fekete Nóra jegyzőnél személyesen vagy telefonon lehet az 56/540-021-es telefonszámon.
   
 • Tájékoztatás a gyermekvédelmi támogatás kifizetéséről

   
  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az érintettek részére a gyermekvédelmi támogatás kifizetése az alábbi módon történik:
  A támogatás összegét a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal pénztárában, lehet felvenni, az alábbi időszakban:
  2022.augusztus 22. (hétfő): 9.00–12.00, 13.00–15.30
  2022. augusztus 29. (hétfő): 8.00–12.00, 13.00-15.30
  A más személy(ek)nek járó pénzbeli támogatás KIZÁRÓLAG MEGHATALMAZÁS útján adható ki!
   
  Dr. Fekete Nóra s.k.
  jegyző
   
  Zagyvarékas, 2022.augusztus 01.
   
 • Értesítés a Kormányablak busz ügyfélfogadásáról

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
  2022. augusztus 12. (péntek), 8.00-9.30
  Zagyvarékas, Polgárőrség épülete előtti parkoló (Szabadság tér)
   
  Intézhető ügyek köre:
  • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 
  • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés 
  • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele 
  • Ügyfélkapu regisztráció 
  • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés 
  • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése 
  • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás 
  • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása 
  • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása 
  • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben 
  • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
 • Felhívás a Kisszög területén történt fakidőlésekkel kapcsolatban

  Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
   
  Az elmúlt időszakban a Kisszög területén történt fakidőlésék kapcsán az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni:
  A Kisszög területén lévő nyárfák több mint 40 évesek, ezen fafajták erdőtervben szereplő vágásérettségi kora 25 év. Mivel az elmúlt időszakban több alkalommal dőltek ki fák minden előzmény nélkül ezért a fák kivágását és az erdőterv szerinti pótlását célszerű minél előbb elkezdeni. 
  Az Önkormányzat megkezdte a Kisszög területén a veszélyes fák erdőtervnek megfelelő felmérését, amelyre a hatályos jogszabályok figyelembevételével erdészeti szaktanácsadót vett igénybe. Az erdészeti szaktanácsadót meghívtuk a 2022. augusztus 11 – napján tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésre. 
  Amennyiben a Kisszög területén található veszélyes, elöregedett fák kivágásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, azt kérem írásban jelezze a Polgármesteri Hivatal nevére címzett levélben vagy a hatosagi@zagyvarekas.hu email címen. Ammennyiben személyesen szeretne kérdést feltenni a megbízott erdőgazdálkodási szakértőnek szeretettel várjuk a 2022. augusztus 11-én (az eredetileg meghirdetett 16.00 óra helyett!) 14.00 órakor tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésen.
   
  Tisztelettel:
  Pólónyi László a polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke
 • Tájékoztatás a tüdőszűrés elmaradásáról

  Tisztelt Lakosság!

  A Hetényi Géza Kórház tájékoztatása alapján a 2022. július 28 - 2022. augusztus 1. között tervezett tüdőszűrés elmarad az eszközöket szállító gépjármű javítása miatt. Ettől függetlenül 2022. július 28-án a többi szűrés (vércukor, vérnyomás, stb.) meg lesz tartva. 
   
  Megértésüket köszönjük!

Oldalak