Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Hirdetmény

 • Értesítés

 • Fontos információ

  TISZTELT ADÓZÓK!
   
  A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. január 1-től hatályos 9.§ (1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó és vámhivatal látja el. Ezzel összhangban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 274/I. § (4) bekezdése akként rendelkezi, hogy az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg a 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó belföldi gépjárművek adóját.
  Fenti rendelkezések értelmében tehát 2021. január 1-től a 2021. évre vonatkozó gépjárműadót a NAV felé kell megfizetni. A hivatal fogja az adózóknak kiküldeni a fizetendő összegről szóló határozatokat. Önkormányzatunkhoz csak a 2020. december 31-ig esedékes tartozásokat kell megfizetni.
  Ha a 2021. évre esedékes gépjárműadó tévesen hivatalunkhoz érkezik be, azt írásos kérelemre az esetlegesen más adónemben fennálló tartozás levonása után visszafizetjük ügyfeleinknek.
   
  Zagyvarékas, 2021. március 01.
   
  Dr. Fekete Nóra
  jegyző
 • Hirdetmény

  Tisztelt Zagyvarékasi lakosok!
   
  Zagyvarékason az elmúlt években megszokássá vált, hogy a magántulajdonban lévő ingatlanok előtti járdaszakaszról, a vízelvezető árkokból az önkormányzatnál közfoglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók szedték a szemetet. Az elmúlt évben a közfoglalkoztatásban jóval kevesebb főt foglalkoztathattunk, és ez így lesz az elkövetkezendő időszakban is. Ezért felhívom a lakosok figyelmét a település köztisztaságáról szóló 14/2008.(VI.27.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra.  
  A Rendelet 3. §  bekezdése szerint:
  (1) az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője, a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlő köteles gondoskodni.
  (2) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni:
   a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület,
   b) a járdaszakasz melletti árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
  (3) A szórakozó, vendéglátó és árusító helyek előtti járdaszakaszt – a nyitva tartás ideje alatt – a tulajdonos, illetve a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
   
  Természetesen a közterületi parkok, terek, játszóterek, önkormányzati intézmények előtti terület, valamint a buszmegállók tisztántartása továbbra is az önkormányzat feladata. 
  Kérem, hogy a fentieket figyelembe véve településünk tisztaságáról, környezetünk megóvásáról közösen gondoskodjunk.
   
  Kurucz László
  polgármester
 • Értesítés

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. igazgatójával egyeztetve a csúszásmentesítést 1 órán belül megkezdik a körforgalom és a község belterülete között.
  Az RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. dolgozói jelenleg is sózzák a bekötő utat annak ellenére, hogy az a Közútkezelő feladata, mivel az út az ő kezelésükben van.
   
  Megértésüket köszönjük!
 • Hirdetmény

 • Tájékoztatás

  Tisztelt Lakosság!
   
  A COVID-19 koronavírus járványhelyzet miatt a Foglalkoztatási Osztályról kihelyezett 2021. január 14-ei személyes jelentkeztetés elmarad, helyette ügyintézőink telefonon veszik fel a kapcsolatot Önnel. Amennyiben elérhetősége regisztrációja óta változott, vagy telefonszámot korábban nem adott meg, kérjük hívja az alábbi telefonszámok egyikét (56/795-113; 56/795-114; 56/795-136;) vagy keressen minket e-mailben a szolnokjh.fogl@jasz.gov.hu címen.
  A következő kihelyezett jelentkeztetés időpontja várhatóan: 2021. április 15. (abban a szerencsés esetben, ha a korlátozás megszűnik) Amennyiben ügyét személyesen kívánja intézni, időpontot a 56/795-1010-es telefonszámon kérhet.

Oldalak