Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Rendőrségi tájékoztató

   

  Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési információs Rendszer aktuális száma

 • Hirdetmény

   
  A KOVIKA (Közvilágítás karbantartás) rendszerében bejelentett hibák alapján, az alábbi közterületeken végeznek munkálatokat a világítótesteken az EnerIn cég munkatársai:
   
  1. Nefelejcs út – 1 db a Nefelejcs és a Móricz Zsigmond utca sarkán
  2. Béke út 2 – 1 db
  3. Móricz Zsigmond út 1 – 1 db
  4. Pozsonyi út – 1 db a Pozsonyi út és a Taródy Béla utca sarkán
  5. Koszorú út 18 – 1 db
  6. Sziget út 12 – 1 db a Sziget utca legvégén
  7. Zsilip út 5 – 1 db
  8. Külső Alkotmány út 13/1 – 1 db
  9. Iskola út 4 – 1 db
  10. Wesselényi út 3 – 1 db
   
  Kérem, amennyiben más közterületen is észlelnek a közvilágításban hibát, jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
  telefonszám: 56/540-021
   
  Közreműködésüket köszönöm!
   
  Polónyi László
  polgármester sk
 • Felhívás

  A községi Köztemető nyitvatartásával kapcsolatban

 • Tájékoztatás

   

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. október 27-re tervezett képviselő-testületi ülés betegség miatt elmarad. 

 • Tájékoztatás

  Év végi támogatás igénylése

   

  Tisztelt Lakosok! 
   
  1. Zagyvarékas Község Önkormányzata év végi támogatást nyújt a 70. életévüket betöltött azon személyeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 700 %-át azaz a 199.500 Ft-ot.
  2. A támogatás kifizetése postai úton készpénzben történik. 
  3. A kérelem 2022. október 24.napjától - 2022.november 21. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a Zagyvarékas Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (V.21.) a települési támogatásokról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendeletének 2. melléklete szerinti nyilatkozatát, mely erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető.
   
  A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
  Kérdés esetén bizalommal keressenek minket az alábbi telefonszámon: 06-56/540-017 
   
  Dr. Fekete Nóra s.k.
  jegyző
 • Felhívás

  A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda az önkormányzattal közösen, október 4-e és 8-a között az Állatok Világnapja alkalmából második alkalommal szervez gyűjtést a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány javára. Az alapítvány kizárólag az adományoknak köszönhetően tartja fent magát és nem csak négylábú kedvenceinket mentik. Segítettek már gólyáknak, baglyoknak, fecskéknek is. A szervezetnek nagy szüksége van plédekre, törölközőkre, kutya-és macskatápokra, konzervekre, játékokra.
  Segítsünk Zagyvarékasról minél többen, hogy a több mint száz kutyának legyen meg mindenük addig, amíg a szerető gazdájukhoz kerülnek. Az adományokat az óvoda épületébe várják 5 napon keresztül munkaidőben, a biztos célba érésről is az óvoda gondoskodik.
   
  Köszönöm, hogy segítenek!
   
  Polónyi László
  polgármester
   
 • Bursa Hungarica

  Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

   

  Zagyvarékas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
   
  A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik, 
  • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók,
  • illetve a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú     diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni.
  • pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó jelenleg passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve tanulmányait befejezi a 2022/2023-es tanév második félévének végén; 
   
  Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt 
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
   
  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https: //bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
  A  pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el: https://www.emet.gov.hu/
   
  A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
   
  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.
   
  A pályázatot Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatalánál (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) kell benyújtani.
  A pályázati kiírás letölthető a következő linkekre kattintva pdf formátumban:
   
  További információ kérhető az 56/540-017-as telefonszámon Varga Ágnes előadótól.
 • Felhívás a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagigénnyel kapcsolatban

  Lakossági igényfelmérés barnakőszén támogatáshoz
   
  A kialakult energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot. Ennek érdekében a Belügyminisztérium megkereste önkormányzatunkat, hogy készítsen egy igényfelmérést a Zagyvarékason élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén igényeiről, hogy a rendelkezésre álló információk alapján  valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé.
   
  Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő 
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás 
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
  Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ez csak egy igényfelmérés, egyelőre nem tartozik hozzá tényleges természetbeni barnakőszén támogatás!
  Tisztelettel kérem azon zagyvarékasi lakosokat, akik rendelkeznek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, hogy legkésőbb 2022. szeptember 29-ig 
  adják meg esetleges barnakőszén igényeiket a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a hivatal az összesített adatokat továbbítani tudja az adatkérő Belügyminisztérium irányába.
   
  Előre is köszönöm a lakosság közreműködését!
   
  Tisztelettel:
  Polónyi László
  polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke
 • Tájékoztatás ATM készpénzfelvételi lehetőségről

  Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
   
  Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata nevében sikeres tárgyalásokat folytattunk a Takarékbank képviselőivel, melyeknek következtében a Takarékbank által üzemeltetett ATM nem kerül leszerelésre, azt a Takarékbank a továbbiakban is működteti, így az ATM-es készpénzfelvételre a lehetőség mindenki számára elérhető lesz a településen.
   
  Zagyvarékas, 2022. szeptember 19.
   
  Polónyi László s.k.
  a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró 
  pénzügyi bizottság elnöke

Oldalak