Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Álláspályázat

  Adóügyi ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére
   
 • Felhívás

   

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére (pdf formátumú javaslattételi lap)

   

 • Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

  Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén, földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
   
  A kezelés pontos időpontja: 2023. június 2. péntek napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 3-4. szombat-vasárnap napjai, ugyanebben az időben.
   
  Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
  A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
   
  A lakosság részére javasolt intézkedések:
  A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
  A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.
   
  Zagyvarékas, 2023. május 25.
  Polónyi László s.k.
  polgármester
 • Vágányzári információk

  Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2023. június 5/6-tól 2023. június 8/9-ig és 2023. június 12/13-tól 2023. június 15/16-ig Nagykáta—Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest—Újszász—Szolnok vasútvonalon a 3310, 3368, 3378, 3329, 3351 és 3361 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

  A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu/vaganyzar oldalon.

  A vágányzár időtartamán kívül érvényes menetrend elérhető a www.mavcsoport.hu/menetrend oldalon.

 • Tájékoztatás

  A 2023. május 19-i, 22-i és 23-i tervezett áramszünet elmarad.

 • Földhivatal tájékoztatója

  Tájékoztató a 2023.évi határszemléről

  A határszemle alapvető célja a termőföldek termőképességének fenntartása, a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének fokozása mellett­ - mintegy társadalmi igényként - a gyomnövényekkel borított hasznosítatlan területek csökkentése.
  Ezúton tájékoztatom az ingatlan tulajdonosokat, a termőföldek használóit, illetve minden érintettet, hogy 2023. május 15-161a Jász-Nagykun­ Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály munkatársai határszemle keretében Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye mezőgazdasági területeinek átfogó ellenőrzését végzik.
  A határszemle ellenőrzés a parlagfű elleni hatósági védekezés helyszíniellenőrzési munkáival együtt folytatódik.
  A Földhivatali Osztályok munkatársai a határszemle során, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján:
  ellenőrzik a hasznosítási illetve a mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését;
  ellenőrzik az ingatlanok természetbeni állapota és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, különös tekintettel a művelési ágváltozás bejelentésének megtörténtére;
  felderítik az engedély nélkül más célra hasznosított területeket;
  ellenőrzik az engedélyezett más célú hasznosítással kapcsolatos kötelezettségek, eljárások betartását;
  ellenőrzik a földnún6sítési mintatereket, ill. elvégzik az ezekkel kapcsolatos munkákat;
  felmérik az újra-hasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket
   
  A Földhivatali Osztályok az ellenőrzés során feltárt, hatáskörükbe tartozó szabálytalanságok esetén hivatalból eljárást indítanak, illetve folytatnak le, a hatáskörükbe nem tartozó jogszabálysértések észlelése esetén megkeresik az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot.
   
  A határszemle keretében az alábbi települések kerülnek ellenőrzésre:
  A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
  Földhivatali Osztály 1.feladatellátását érintően: Jásztelek, Alattyán, Jászalsószentgyörgy
  Földhivatali Osztály 2. feladatellátását érintően: Tiszaigar, Berekfürdő, Kunmadaras
  Földhivatali Osztály 3.feladatellátását érintően: Fegyvernek, örményes, Kunszentmárton
  Földmérési és Földügyi Osztály feladatellátását érintően: Szolnok, Szajol, Zagyvarékas, Újszász
   
  A termőföld hasznosítási kötelezettséget a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 5. §-a írja elő a földhasználók számára:
  (1) A földhasználó - ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).
  (2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani .
  (3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).
  (4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).
  (5) Az (1)-(4) bekezdésben előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi.
  (6) Az ingatlanügyi hatóság az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek elmulasztása miatt a földvédelmi blrság megfizetésére kötelező véglegessé vált határozatának egy példányát közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel.
   
  Szolnok, 2023. május 12.
   
  Tisztelettel:
  Dr. Berkó Attila főispán

Oldalak