Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Hirdetmény kormányablak nyitvatartásról

  Rendkívül, hétvégi nyitvatartással segítik a kormányablakok a június 30-án lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május utolsó hétvégéjétől június végéig a szolnoki Kormányablak fogadja az ügyfeleket szombaton és vasárnap 8 és 14 óra között. Újszászon a kormányablak-busz minden hétfőn 9 és 15 óra között várja a zagyvarékasi lakosokat is. 
   
  Tisztelettel:
  Polónyi László sk.
  Polgármesteri feladat- és hatáskörben eljáró
  Pénzügyi Bizottság elnöke
 • Hirdetmény

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az éves közmeghallgatás időpontját 2022. november 15. és 17. között állapítja meg. A közmeghallgatás témájaként az illegális hulladéklerakás problémáját, valamint a község fejlesztésének lehetőségeit választja. 
  A pontos helyről, illetve időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
   
  Tisztelettel:
  Polónyi László sk.
  Polgármester feladat- és hatáskörében eljáró
  Pénzügyi Bizottság elnöke
 • Felhívás

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította:
  - Díszpolgári Cím
  - Zagyvarékasért Emlékérem
  A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek az alábbiak:
  a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység.
  b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés
  c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény
  d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység
  e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka
   
  A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
  A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható.
  Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető szervezetek, személyek részére.
   
  A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet:
  a) bármely települési képviselő
  b) a községi önkormányzat és szervei
  c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei
   
  Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személy kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani szíveskedjenek. A javaslattételi lap letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban, valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
   
  Ajánlásaikat 2022. július 31-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (Zagyvarékas, Rákóczi út 56.), vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.
   
  Tisztelettel:
   
  Polónyi László
  Polgármester feladat- és hatáskörében eljáró
  Pénzügyi Bizottság elnőke
 • Hirdetmény a Polgármesteri Hivatal zárvatartásáról

  Tisztelt Lakosság!
   
  A Polgármesteri Hivatal a mai délután (2022. június 14.) továbbképzés miatt zárva tart.
  Megértésüket köszönjük!
   
  Tisztelettel:
  Dr. Fekete Nóra sk.
  jegyző
 • Tanév végi támogatás igénylése

  Tisztelt Lakosok! 
   
  1. Zagyvarékas Polgármesteri Hivatala tanév végi támogatást nyújt annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek, aki 
  a) zagyvarékasi lakóhellyel rendelkezik, 
  b) gyermeke(i) alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak
   
  2. A tanévvégi támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 % - át, azaz 142.500.- forintot és az adott tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. 
   
  3. A pénzbeli támogatás összege tanulónkként 10.000 Ft , amely természetbeni vagy pénzbeli formában kerül kifizetésre. 
   
  4. A kérelem tárgyév június 30. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a tanuló év végi bizonyítványának másolatát, és a 15. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatot, mely letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban.
   
  5. A tanév végi támogatás átadására a tárgyévi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.
   
  A támogatás igényléséhez a bizonyítványt és a nyilatkozatot 2022. 06. 16. és 2021. 06. 30. között a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához adhatják le. 
  Kérdés esetén bizalommal keressenek minket az alábbi telefonszámon: 06 (56) 540-017 
   
  Dr. Fekete Nóra
  jegyző
   
 • Tájékoztató a polgármester lemondásáról

  Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kurucz László Árpád polgármester megromlott egészségi állapotára való tekintettel 2022. június 1-ei hatállyal lemondott tisztségéről. Az időközi polgármester választásig a polgármester feladat- és hatásköreit Polónyi László, a Pénzügyi Bizottság Elnöke látja el.

 • Értesítés a Kormányablak busz ügyfélfogadásáról

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
  2022. június 10 (péntek), 8.00-9.30
  Zagyvarékas, Polgárőrség épülete előtti parkoló (Szabadság tér)
   
  Intézhető ügyek köre:
  • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 
  • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés 
  • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele 
  • Ügyfélkapu regisztráció 
  • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés 
  • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése 
  • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás 
  • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása 
  • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása 
  • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben 
  • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
 • Hirdetmény

   
  A vendégéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról
   
  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.
   
  Részletek:
  A 2021. évi XCVIII. törvény alapján az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021.(VIII.18.) Korm. rendelet 2021. augusztus 19-i hatállyal módosította a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019.(X.15.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vhr.). A Vhr. 2. § (15) bekezdése értelmében adatszolgáltatásra kötelezett az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, azaz a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.
  A Kr. 2. § (17) bekezdése meghatározza a vendéglátó szoftver fogalmát: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program, amely az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas. 
  Azt is előírja a jogszabály, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján – az e rendelet hatálya alá tartozó vendéglátó üzlet üzemeltetők által átadott adatokat az NTAK útján továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére.  
  A Kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: MTÜ) jelöli ki.
  A fent rögzítettek értelmében minden hazai vendéglátó üzletet regisztrálni kell az NTAK-ba, adatszolgáltatásra azonban nem minden regisztrált vendéglátó üzlet köteles, mivel a Vhr. az online pénztárgépek használatához köti az adatszolgáltatási kötelezettséget.
   
  A KÖVETKEZŐ VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSOK ESETÉBEN KÖTELEZŐ A REGISZTRÁCIÓ ÉS A NAPI SZINTŰ ADATSZOLGÁLTATÁS IS AZ NTAK FELÉ:
  - étterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - büfé, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - cukrászda, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
  - gyorsétterem, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  - alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
   
  AZ ALÁBBI HÁROM VENDÉGLÁTÓHELY TÍPUSNAK KIZÁRÓLAG A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉGET KELL TELJESÍTENIE, DE ADATOT NEM KELL SZOLGÁLTATNIA AZ NTAK FELÉ:
  - munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5629 – Egyéb vendéglátás;
  - rendezvényi étkeztetés, TEÁOR'08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés;
  - mozgó vendéglátóhely, TEÁOR'08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
  (A vendéglátóhely típusokat a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX.29.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 4. melléklete rögzíti.)
   
  Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kr. 27. § (6)-(7) bekezdései értelmében a jegyző a vendéglátó üzlet NTAK-ba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző köteles értesíteni az NTAK-ot azon vendéglátó üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy az NTAK-ba nem regisztráltak, vagy a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítetik.
   
  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus Tv.) 9/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül köteles regisztrálni az NTAK-ba.  
  Már működő vendéglátóhelyek üzemeltetője – a Turizmus tv. 12/A. § (1) bekezdése értelmében - az NTAK-ba történő regisztrációt 2021. november 1. napjával köteles megkezdeni, az adatok szolgáltatására és továbbítására pedig 2022. július 1. napjától köteles.
  Az MTÜ a vendéglátó üzlet üzemeltetője részére a vendéglátó szoftvert térítésmentesen biztosítja.
   
  Az NTAK tájékoztatása alapján a regisztrációs felület megnyitása a későbbiekben várható, bővebb információk hamarosan az NTAK információs oldalán lesznek olvashatóak: https://info.ntak.hu/.
  Kérdések esetén keressék az MTÜ Ügyfélszolgálatát a hét minden napján, 0-24 órában hívható 06-1/550-1855 telefonszámon, illetve a turisztika@1818.hu e-mail címen. 
   
  Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, a hivatkozott jogszabályban foglaltak tanulmányozását (a Vhr. 2.-3., 6/A-6/B, 8/A-8/B, 10-13.§-ai; továbbá a 2. melléklete, valamint a Turizmus tv. 2., 9/A-G., 12/A. §-ai) és az ott előírtak teljesítését.

Oldalak