Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Felhívás közmeghallgatásra

  Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2021. november 30.-án délután 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.
  A járványhelyzetre való tekintettel a közmeghallgatáson érkezési sorrendben lehet elfoglalni az ülőhelyeket, a szájmaszk használata kötelező. A Vasúti Újtelepről 16:45 perckor buszjárat indul a Buszfordulótól és a közmeghallgatás végén visszaszállítja az érdeklődő lakosokat.
   
  Zagyvarékas, 2021. november 22.
   
  Kurucz László Árpád
  polgármester
 • Értesítés áramszünetről

  A tervezett áramszünet:2021. november 24., 8.00–14.00-ig
   
  Csárda utca: 1-41, 2-48, 45-87/1, 87-91, 54-96, 94-102
  Táncsics Mihály utca: Egész utca
  Mártírok utca: 1-16, 17-34
  Nádas utca: Egész utca
  Viola utca: Egész utca
  Sinke Gábor utca: 2-8
  Május 1. utca: Egész utca
 • Előzetes tájékoztató Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárás szerint

  Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárás szerint
   
  Ezúton értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy a Zagyva árvízvédelmi töltésének megerősítése és részbeni területváltozása miatt a településrendezési eszközök módosítása készül
  A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül a tervmódosítás.
  A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján, miután nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása érdekében történik a településrendezési eszköz módosítás ún. tárgyalásos eljárás szerint történik.
  Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének Zagyvarékas Község településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép – érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetési helyi szabályairól szóló 13/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete szerint történik a településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményeztetése
  Az 546/2020 (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép – védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Zagyvarékas lakosságát, hogy az elkészült előzetes véleményezési tervdokumentáció Zagyvarékas Község hivatalos weblapjáról:
   
  A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje – 15 nap, azaz 2021. 10.29.-tól - 2021.11.13.-ig
  Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. E – mai cím: hivatal@zagyvarekas.hu
  Az előzetes véleményezési dokumentáció megtekinthető: digitális formátumban: az önkormányzat honlapján.
  Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett elektronikus úton teszi lehetővé.
  A lakossági előzetes véleménynyilvánítás határideje: 2021. 10.29.-tól - 2021.11.13.-ig.
  Az elektronikus véleményezés az 546/2020 (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép – védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja alapján történik.
  Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag, a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
   
  Tisztelettel várjuk észrevételeit, véleményeit!
   
  Zagyvarékas, 2021. október 28.
   
  Kurucz László
  polgármester
 • Tájékoztató Kormányablak busz szolgáltatás ügyfélfogadásáról

  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz)
   
  ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
  2021. november 05. (péntek), 8.00– 9.30
  Zagyvarékas, Polgárőrség épülete előtti parkoló (Szabadság tér)
   
  Intézhető ügyek köre:
  • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 
  • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés 
  • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés 
  • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele 
  • Ügyfélkapu regisztráció 
  • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés 
  • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése 
  • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás 
  • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása 
  • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása 
  • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben 
  • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
 • Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

  Zagyvarékas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
  A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik,
  - hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók,
  - illetve a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú     diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni.
  - pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó jelenleg passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve tanulmányait befejezi a 2021/2022-es tanév második félévének végén; 
   
  Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
  A Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója doktori (PhD) képzésben vesz részt kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
   
  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https: //bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
  A pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ 
  A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05.
  A pályázatot Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatalánál (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) kell benyújtani. A pályázati kiírás megtekinthető Zagyvarékas Község honlapján (www.zagyvarekas.hu) További információ kérhető az 56/540-017-as telefonszámon Varga Ágnes előadótól.
   
  Letölthető dokumentumok pdf formátumban:
 • Hirdetmény szociális célú barnakőszén juttatásáról

  Tisztelt Lakosság!
   
  Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 11/2021. (X.14.) számú önkormányzati rendeletét a szociális célú barnakőszén juttatásáról.
  A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján (a hivatal udvarán lévő 16-os számú iroda) Varga Ágnes ügyintézőnél lehet benyújtani ügyfélfogadási időben és ugyanitt kaphat további tájékoztatást a jogosultsági feltételekről is.
  Az ingyenes szociális célú barnakőszén igénylésére a kérelmek benyújtási határideje: 2021. október 18. - 2021. november 19.
  A határidő jogvesztő, tehát az ezután érkező kérelmeket a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
   
  Zagyvarékas, 2021. október 18.
   
  Kurucz László Árpád sk.
  polgármester
 • TOP Plusz lakossági kérdőív térségi településeknek

  Tisztelt Hölgyem/Uram!
   
  Jelenleg készül Szolnok Megyei Jogú Város és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS). Ez a dokumentum alapozza meg a város és térsége, így Zagyvarékas EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztéseit 2021-2027 között.
  A kérdőív célja a Szolnokon és térségében élő lakosság véleményének és javaslatainak megismerése.
  Kérjük, segítse válaszaival településünk jövőbeni fejlődését!
  Az online kérdőíves felmérés 2021. októberében zajlik.
  A kérdőív az alábbi linken érhető el, és kitöltése kb. 15 percet vesz igénybe:
   
  Köszönjük együttműködését!
   
  Kurucz László
  polgármester

Oldalak