Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • MÁV-START információ

  Tisztelt Lakosság!
   
  A MÁV-START ZRT. tájékoztatása alapján 2022. január 29-től 2022. január 30-ig naponta 8:00 – 15:40-ig Tápiószecső – Nagykáta állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
 • MÁV-START információ

  Tisztelt Lakosság!
   
  A MÁV-START ZRT. értesítése alapján 2022. február 5-től 2022. február 6-ig naponta 7:40 – 15:20-ig Újszász – Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 82 Hatvan – Szolnok vasútvonalon a 5732, 5714, 5734, 5716, 5737, 5715, 5735 és 5713 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
  A MÁV-START ZRT. értesítése alapján 2022. február 5-től 2022. február 6-ig naponta 7:40 – 15:20-ig Újszász – Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 86 Vámosgyörk – Újszász – Szolnok vasútvonalon a 35720, 35722, 35724, 35717, 35715 és 35713 sz. vonatok Újszász – Szolnok viszonylatban nem közlekednek. Helyettük a 120a sz. Budapest – Újszász – Szolnok vonalon közlekedő 3330, 3322, 3344, 3347, 3345 és 3323 sz. vonatokat lehet utazáshoz igénybe venni Újszász – Szolnok viszonylatban, melyek Abonyi úton is megállnak.
 • Pályázat Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására

  Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, Közösségi Ház Művelődési Ház igazgató munkakör betöltésére.
   
  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
  A munkavégzés helye:
  - Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.
  - Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Táncsics Mihály utca 25.
   
  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A jogszabályban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása. Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése. A Könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A település kulturális kommunikációjának irányítása. Az intézmény dolgozói fölött munkáltatói jogkör gyakorlása. Felelős az intézmény gazdálkodásáért, a fenntartó által hozott intézményt érintő döntések végrehajtásáért.
  Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, könyvtári vagy közművelődési Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, Büntetlen előélet Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakképesítés •Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
   
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  - Szakmai önéletrajz
  - Az iskolai végzettséget/- ket igazoló oklevél hitelesített másolata
  - Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
  - Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum
  - Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez a pályázati anyaggal összefüggésben hozzájárul
  - Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét teljesíti
  - Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyaláshoz járul hozzá.
  - Tanúsítvány az akkreditált többfunkciós intézmény vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat
   
  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 56540021 -os telefonszámon.
   
  A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/4230-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház igazgató.
  - Elektronikus úton hivatal@zagyvarekas.hu részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül
   
  A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak utáni Képviselő-testületi ülés, legkésőbb 2022. február 28. A Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.zagyvarekas.hu - 2022. január 13.
   
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas.hu honlapon szerezhet.
  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 • Hétvégi oltási akciónapok a zagyvarékasi Egészségházban

  Tisztelt Lakosság!
   
  Hétvégi oltási akciónapok a zagyvarékasi Egészségházban.
  Helyszín:  Zagyvarékas, Egészségház
  Időpontok: 
  2022.január 21. Péntek 14.00-18.00
  2022.január 22. Szombat 10.00-18.00
  2022.január 28. Péntek 14.00-18.00
  2022.január 29. Szombat 10.00-18.00
   
  Feltételek: Személyazonosság igazolására érvényes dokumentum, TAJ kártya felmutatása
  Regisztráció és időpontfoglalás nem szükséges! A regisztráció papír alapon a helyszínen történik.
  Oltóanyagszervezés szempontjából, ha nem az egyadagos Sinopharm (kínai) védőoltást szeretnék, telefonon előzetesen egyeztessen a háziorvossal !
  Elérhető védőoltások: Sinopharm, Janssen, Pfizer
  Kinek ajánlott a települési akciónapok keretén belül felvehető védőoltás?
  - aki ideáig meggyőzhetetlen volt, de az október-novemberi hónapokban Zagyvarékason végigvonuló COVID-19 járvány idején sem produkált pozitív gyorstesztet, de védettségi igazolványt szeretne! Akinek a betegsége enyhe lefolyású volt ,( 1-3 napos hőemelkedés, átmeneti szaglászavar, 1-2 hétig tartó köhögés) nyugodtan felveheti január közepétől a COVID-19 elleni első védőoltását, nem számíthat ellenanyagszint vizsgálattal magas értékre. 
  - aki 2021.-ben már megkapta az 1. védőoltást, de betegség vagy más ok miatt az alapimmunizáláshoz szükséges 2. védőoltása még hiányzik. Ők időpontot már nem tudnak online foglalni. 
  - aki mindkét védőoltását megkapta, de 4 hónapnál több idő eltelt az utolsó védőoltása óta és NEM volt COVID-19 okozta megbetegedése az elmúlt 4 hónapban ( 2021.október közepe óta) 
   
  Az Omikron variáns estében csak 3 védőoltás felvétele ad fokozott védelmet.
  Védettségi igazolványhoz kötött OEP térített ellátások: tervezhető fogászati, szájsebészeti ellátások, rehabilitációs ellátások egészségügyi intézményen belül (pl. mozgásszervi, kardiológiai, pulmonológiai rehabilitációs ellátások), invazív beavatkozások (pl. vastagbéltükrözés, gyomortükrözés, tervezhető sebészeti műtétek)
  Helyi  gyakorlatban ez annyit jelent, hogy tervezhető fogászati ellátás (foghúzáson kívül minden fogászati ellátás) vagy védettségi igazolvánnyal vagy 48 órán belül elvégzett negatív PCR vizsgálattal vehető igénybe! A PCR vizsgálat ilyen esetben csak 18 év alatt térítésmentes, minden egyéb esetben magánúton elvégzendő. Helyben csak gyorsteszt végzése történik a beavatkozás napján!
  További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:  06-56/540-012, 06-56/540-010
 • MÁV-START információ

  Tisztelt Lakosság!
   
  A MÁV-START ZRT. tájékoztatása alapján:
   
  2022. január 24/25-től 2022. március 11/12-ig, 2022. március 16/17-től 2022. április 7/8-ig, 2022. április 11/12-től 2022. április 13/14-ig, 2022. április 19/20-tól 2022. április 29/30-ig és 2022. május 2/3-tól 2022. május 5/6-ig éjszakánként 23:30 – 4:00
  Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
  Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között a 3388, 3610, 3341 és 3351 sz. vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek.
  A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
 • Tájékoztatás áramszünetről

  Tervezett üzemszünet: 2022. február 11., 9.30-15.00-ig
   
  Csárda utca: 1-41, 2-48, 43/1, 43/2, 45-87/1, 54-96
  Külterületi hrsz.: 029/7, 029/12
 • MÁV-START információ

  Tisztelt Lakosság!
   
  A MÁV-START Zrt. tájékoztatása alapján 2022. január 15-től 2022. január 16-ig Rákoshegy – Maglód állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 120a Budapest – Újszász – Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
  A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a www.mavcsoport.hu honlapon.
 • Pályázat ügyvezető igazgató munkakör betöltésére

  Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató munkakör betöltésére
   
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében
  A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek: településüzemeltetési feladatok (parkok, közterületek gondozása, belterületi utak karbantartása, települési környezet tisztaságának biztosítása stb.) ellátása az önkormányzati intézmények vonatkozásában felújítási, karbantartási feladatok ellátása közfoglalkoztatás szervezése, közfoglalkoztatott személyek munkájának irányítása, felügyelete, ellenőrzése mezőgazdasági tevékenységek végzésének szervezése, farm irányítása
  Jogállás, bérezés, juttatások: A jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.
   
  Pályázati feltételek:
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet
  • középiskolai végzettség
  • B kategóriás jogosítvány
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
   
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben tapasztalat
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.
  A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően, azonnal betölthető
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurucz László polgármester nyújt, az 56/540-021-es telefonszámon.
   
  A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) elektronikus úton Kurucz László polgármester részére a hivatal@zagyvarekas email címen keresztül
   
  A pályázati kiírás közzétételének helye: www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája
  Egyéb lényeges információ: Az önkormányzat a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Próbaidő: 6 hónap
 • Tájékoztatás ajándékcsomag kiosztás időpontjának módosulásáról

  Tisztelt Érintettek!
   
  Ezútom tájékoztatom Önöket arról, hogy a mai napra tervezett ajándékcsomag osztás időpontja módosul 10.00 óráról 15.00 órára.
  A helyszín változatlanul a Polgármesteri Hivatal udvara.
  Megértésüket köszönöm!
   
  Zagyvarékas, 2021. december 20.
   
  Kurucz László
  polgármester

Oldalak