Tanév végi támogatás igénylése

Tisztelt Lakosok! 
 
1. Zagyvarékas Polgármesteri Hivatala tanév végi támogatást nyújt annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek, aki 
a) zagyvarékasi lakóhellyel rendelkezik, 
b) gyermeke(i) alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytatnak
 
2. A tanévvégi támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 500 % - át, azaz 142.500.- forintot és az adott tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el. 
 
3. A pénzbeli támogatás összege tanulónkként 10.000 Ft , amely természetbeni vagy pénzbeli formában kerül kifizetésre. 
 
4. A kérelem tárgyév június 30. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a tanuló év végi bizonyítványának másolatát, és a 15. § (10) bekezdése szerinti nyilatkozatot, mely letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban.
 
5. A tanév végi támogatás átadására a tárgyévi augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül sor.
 
A támogatás igényléséhez a bizonyítványt és a nyilatkozatot 2022. 06. 16. és 2021. 06. 30. között a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához adhatják le. 
Kérdés esetén bizalommal keressenek minket az alábbi telefonszámon: 06 (56) 540-017 
 
Dr. Fekete Nóra
jegyző