Felhívás

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételére

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző/végzett vagy maradandót nyújtó/nyújtott személyek munkája elismerésére, a Díszpolgári Cím, valamint Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 19/2011. (IX.16.) sz. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotta, melyben az alábbi kitüntetéseket alapította:
- Díszpolgári Cím
- Zagyvarékasért Emlékérem
A Rendelet 4.§-ának (1) bekezdése rendelkezik a díj adományozásának feltételeiről, melyek az alábbiak:
a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység.
b) a község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés
c) a községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény
d) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység
e) a község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka
 
A korábbi évek kitüntetettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
A Rendelet 5.§-ának (4) bekezdése alapján Díszpolgári Cím évente egy, Zagyvarékasért emlékérem évente legfeljebb három darab adományozható.
Az anyag mellékletét képezi egy felhívás az adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos javaslatok megtételéről, a hozzá tartozó javaslattételi lappal, melyek a korábbi években kitüntetést kapott személyek nevével illetve a javasolt személyek listájával felkerülne a település honlapjára (www.zagyvarekas.hu), illetve kiküldésre kerülne a javaslatot tehető szervezetek, személyek részére.
 
A rendelet 5.§-ának (1) bekezdése alapján javaslatot tehet:
a) bármely települési képviselő
b) a községi önkormányzat és szervei
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei
 
Kérem a fentebb felsorolt ajánlásra jogosultakat, hogy amennyiben arra érdemes személy kívánnak ezen elismerésekre javasolni, ajánlásaikat a javaslattételi lapon benyújtani szíveskedjenek. A javaslattételi lap letölthető erre a linkre kattintva pdf formátumban, valamint elérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
 
Ajánlásaikat 2022. július 31-ig Zagyvarékas Község Polgármesteréhez (Zagyvarékas, Rákóczi út 56.), vagy a hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címre eljuttatni szíveskedjenek.
 
Tisztelettel:
 
Polónyi László
Polgármester feladat- és hatáskörében eljáró
Pénzügyi Bizottság elnőke