Felhívás a Kisszög területén történt fakidőlésekkel kapcsolatban

Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
 
Az elmúlt időszakban a Kisszög területén történt fakidőlésék kapcsán az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni:
A Kisszög területén lévő nyárfák több mint 40 évesek, ezen fafajták erdőtervben szereplő vágásérettségi kora 25 év. Mivel az elmúlt időszakban több alkalommal dőltek ki fák minden előzmény nélkül ezért a fák kivágását és az erdőterv szerinti pótlását célszerű minél előbb elkezdeni. 
Az Önkormányzat megkezdte a Kisszög területén a veszélyes fák erdőtervnek megfelelő felmérését, amelyre a hatályos jogszabályok figyelembevételével erdészeti szaktanácsadót vett igénybe. Az erdészeti szaktanácsadót meghívtuk a 2022. augusztus 11 – napján tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésre. 
Amennyiben a Kisszög területén található veszélyes, elöregedett fák kivágásával kapcsolatban bármilyen kérdése van, azt kérem írásban jelezze a Polgármesteri Hivatal nevére címzett levélben vagy a hatosagi@zagyvarekas.hu email címen. Ammennyiben személyesen szeretne kérdést feltenni a megbízott erdőgazdálkodási szakértőnek szeretettel várjuk a 2022. augusztus 11-én (az eredetileg meghirdetett 16.00 óra helyett!) 14.00 órakor tartandó rendkívüli Képviselő – Testületi ülésen.
 
Tisztelettel:
Pólónyi László a polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke