Pályázati kiírás

Zagyvarékas Község Önkormányzatának tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására 2022. július 1 . napjától- 2022. augusztus 15. napjáig terjedő időszakban pályázatot hirdet
 
A pályázható ingatlan adatai:
  • címe: Zagyvarékas, Nagyváradi utca 54.(0125/2. hrsz.)
  • alapterülete: 87 m2 + 15 m2 és a kerthelyiség
  • műszaki állapota:
  • felhasználásának módja: csak közösségi, helyi lakosságot közvetlenül kiszolgáló, szolgáltató, kiskereskedelmi célra használható
  • pályázati alapbér: 50.000 Ft/hó
  • közüzemi díj: a bérlő a fogyasztás alapján köteles a szolgáltatónak fizetni
  • a pályázat emelésének legkisebb mértéke: 5000 Ft
  • óvadék: a nyertes pályázó által ígért alapbér kétszerese
  • a bérleti jogviszony időtartama: 1+2 év 
 
A pályázatokat Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. címre zárt borítékban levélben vagy személyesen lehet benyújtani, vagy elektronikusan a hivatal@zagyvarekas.hu címre feltölteni. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Dr. Fekete Nóra jegyzőnél személyesen vagy telefonon lehet az 56/540-021-es telefonszámon.