Álláspályázat

A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal, Titkársági ügyintéző
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
A  közszolgálati tisztviselők  képesítési előírásairól szóló 29/2012. {Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 27. titkársági feladatkör
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat működése során titkársági adminisztrációs tevékenységek elvégzése. Posta, telefon, e-mailek fogadása, kezelése. Levelek, dokumentumok előkészítése, küldése. A beérkező-kimenő iratok iktatása. Nyilvántartások készítése, vezetése. A Képviselő-testületi és a bizottsági munka előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, közreműködés a Képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Felhasználói szintű levelező rendszer (Outlook)
 • Felhasználói szintű internetes alkalmazások
 • Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-készség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyors- és gépírás - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • ASP iratkezelő rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (111.20.) Korm.rendelet 8.§.1 .sz. melléklete szerinti formátumban
 • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 0656/540-021 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2762-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.
 • Elektronikus úton Dr. Fekete Nóra jegyző részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Fekete Nóra jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. .
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 12.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.zagyvarekas.hu - 2022. szeptember 12.
 • Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2022. szeptember 12.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas. hu honlapon szerezhet.