Tájékoztatás ATM készpénzfelvételi lehetőségről

Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata nevében sikeres tárgyalásokat folytattunk a Takarékbank képviselőivel, melyeknek következtében a Takarékbank által üzemeltetett ATM nem kerül leszerelésre, azt a Takarékbank a továbbiakban is működteti, így az ATM-es készpénzfelvételre a lehetőség mindenki számára elérhető lesz a településen.
 
Zagyvarékas, 2022. szeptember 19.
 
Polónyi László s.k.
a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró 
pénzügyi bizottság elnöke