Felhívás a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagigénnyel kapcsolatban

Lakossági igényfelmérés barnakőszén támogatáshoz
 
A kialakult energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot. Ennek érdekében a Belügyminisztérium megkereste önkormányzatunkat, hogy készítsen egy igényfelmérést a Zagyvarékason élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén igényeiről, hogy a rendelkezésre álló információk alapján  valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé.
 
Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő 
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás 
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ez csak egy igényfelmérés, egyelőre nem tartozik hozzá tényleges természetbeni barnakőszén támogatás!
Tisztelettel kérem azon zagyvarékasi lakosokat, akik rendelkeznek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, hogy legkésőbb 2022. szeptember 29-ig 
adják meg esetleges barnakőszén igényeiket a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a hivatal az összesített adatokat továbbítani tudja az adatkérő Belügyminisztérium irányába.
 
Előre is köszönöm a lakosság közreműködését!
 
Tisztelettel:
Polónyi László
polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke