Bursa Hungarica

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik, 
  • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók,
  • illetve a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú     diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni.
  • pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó jelenleg passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve tanulmányait befejezi a 2022/2023-es tanév második félévének végén; 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt 
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https: //bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A  pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el: https://www.emet.gov.hu/
 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.
 
A pályázatot Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatalánál (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) kell benyújtani.
A pályázati kiírás letölthető a következő linkekre kattintva pdf formátumban:
 
További információ kérhető az 56/540-017-as telefonszámon Varga Ágnes előadótól.