Értesítés gallyazási, fakivágási, nyiladéktisztítási munkálatokról

Az OPUSZ TITÁSZ Áramhálózati Zrt. megbízásából a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. a 0,4 és 22 Kv-os hálózat  Zagyvarékas bel- és külterületén az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében /2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ d) pontja, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a illetve a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet, 180/2002 (VIII.23.) Korm. Rend. Alapján/
 
2023. 10. 01-től  2023.10.31-ig nyiladéktisztítási, gallyazási és fakivágási munkálatokat végez.
 
A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a saját ingatlanán a vezeték biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezetének határain belülre nyúlnak. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) nem tesz eleget kötelességének, az áramszolgáltató külső vállalkozóval végezteti el ezeket a munkálatokat. Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik.
Az OPUSZ TITÁSZ Áramhálózati Zrt. felhívása alapján a növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, a veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.
A biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél, 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél, 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban, annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt, az éves növekményt is figyelembe véve.
 
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.
 
Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az OPUSZ TITÁSZ Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.
Zagyvarékas, 2023. szeptember 18.
Zagyvarékas Község Önkormányzata