Tájékoztatás a Kisszögben folyó erdőfelújítással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!
 
Mint ahogyan sokan tapasztalták, szeptember 26-án a Kisszögben folyó erdőfelújítási munkálatok keretében, megkezdődött a kitermelt fák elszállítása. Az erdőfelújítást végző Királymezei Kft., 2023. május 4-én kelt adásvételi szerződés alapján, a saját költségén elvégzett fakitermelést követően, a kitermelt faanyagot felvásárolta, és saját szervezésében és költségére elszállítja. 2023. október 22-én vasárnap 8:00-16:00 óráig, a már felszabadított területen, kizárólag zagyvarékasi lakosoknak, saját szükségletre, lehetőségük lesz, a kitermelés és feldolgozás során keletkezett, vékony tűzifa, gallyak gyűjtésére. Az összegyűjtött faanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható! A kijelölt területen, csak a földön fekvő faanyag gyűjthető, álló fa nem dönthető ki! A határidő után, a további gyűjtés nem lehetséges! Lakcímkártya bemutatása kötelező!
 
Zagyvarékas, 2023. október 17.
 
Polónyi László s.k.
polgármester