Tájékoztatás év végi támogatás igényléséről

Tisztelt Lakosok! 
 
1. Zagyvarékas Község Önkormányzata év végi támogatást nyújt a 70. életévüket betöltött azon személyeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át azaz a 199.500 Ft-ot.
2. A támogatás kifizetése postai úton készpénzben történik. 
3. A kérelem 2023. november 13. napjától - 2023.november 30. napjáig nyújtható be a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához, melyhez csatolni kell a Zagyvarékas Község Önkormányzata Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő -Testületének a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 4/2021.(V.21.) Önkormányzati rendelet 15.§ (10) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A kérelem pdf formátumban letölthető erre a linkre kattintva.
 
A határidő elmulasztása jogvesztő, ezután érkező kérelmeket a Szociális Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Kérdés esetén bizalommal keressenek minket az alábbi telefonszámon: Varga Ágnes főelőadó 06 (56) 540-017. 
 
Zagyvarékas, 2023. november 7. 
 
Dr. Farkas Anita s.k.
jegyző