Hirdetmény Zagyvarékas község településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetés és lakossági fórumáról

Tisztelt Partnerek!

Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő – testülete   Képviselő – testületi határozattal döntött a  településrendezési eszköz módosításáról, mely az alábbi területeket érinti:
Zagyvarékas külterület 016/26 hrsz-ú különleges mezőgazdasági üzemi terület melletti 016/27 hrsz-ú területen a fejlesztések érdekében különleges mezőgazdasági üzemi és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése, valamint a meglévő különleges mezőgazdasági üzemi terület egy részének kereskedelmi szolgáltató gazdasági területté minősítése a telephely fejlesztésének megvalósítása érdekében.
Az új, beépítésre szánt terület kijelölése miatt (A magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény (továbbiakban: MÉtv) hatálybalépésével módosult Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásai) csereterület kijelölése, a jelenleg hatályos településrendezési tervben távlati fejlesztési célként a külterületi 085 és 084/1 hrsz-ú kereskedelmi, szolgáltatógazdasági terület visszaminősítése általános mezőgazdasági területbe.
 
Tájékoztatom Tisztelt Partnerek, hogy Zagyvarékas Község településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, mely Zagyvarékas község honlapjáról a https://www.zagyvarekas.hu/node/342 linkről letölthető.
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendelet alapján a településrendezési eszköz módosításra véleményüket, észrevételüket 2024. április 09. -  2024. április 24. között írásban a hivatal@zagyvarekas.hu  e-mail címre küldhetik el.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. § -a alapján a  véleményezés elektronikus úton történik.
A településkép védelméről szóló rendelet módosítással kapcsolatban várjuk írásbeli, elektronikus úton elküldött észrevételeiket, véleményüket.
 
Zagyvarékas, 2023. április 9.
Zagyvarékas Község Önkormányzata