RÉKASSZOLG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Cégadatok:

A Kft hivatalos neve: Rékasszolg Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
Adószám: 24915908-2-16
Cégjegyzékszám: 16 09 015756
E-mail cím: rekasszolgkft@zagyvarekas.hu
Ügyvezető: Józsa Richárd

Az ügyvezető a tevékenységét munkaszerződés alapján végzi.
A munkaszerződés határozott ideig, 2022. május 31-ig szól.
A szerződés lejártával az ügyvezetőt végkielégítés nem illeti meg. A felek az Mt. 228. §-a szerinti megállapodást nem kötöttek.

Közfeladat megnevezése:

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Felügyelő bizottság tagjai:

Balázs Adrienn - felügyelő bizottság elnöke

Farkas Anita - tag

Doráné Faragó Irén - tag

A felügyelő bizottság tagjai pénzbeli juttatást nem kapnak sem a feladataik ellátásáért, sem a jogviszonyuk megszűnése esetére.