Hírek, közlemények, hirdetmények...

 • Felhívás

  A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda az önkormányzattal közösen, október 4-e és 8-a között az Állatok Világnapja alkalmából második alkalommal szervez gyűjtést a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány javára. Az alapítvány kizárólag az adományoknak köszönhetően tartja fent magát és nem csak négylábú kedvenceinket mentik. Segítettek már gólyáknak, baglyoknak, fecskéknek is. A szervezetnek nagy szüksége van plédekre, törölközőkre, kutya-és macskatápokra, konzervekre, játékokra.
  Segítsünk Zagyvarékasról minél többen, hogy a több mint száz kutyának legyen meg mindenük addig, amíg a szerető gazdájukhoz kerülnek. Az adományokat az óvoda épületébe várják 5 napon keresztül munkaidőben, a biztos célba érésről is az óvoda gondoskodik.
   
  Köszönöm, hogy segítenek!
   
  Polónyi László
  polgármester
   
 • Bursa Hungarica

  Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról

   

  Zagyvarékas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
   
  A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik, 
  • hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók,
  • illetve a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú     diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási tanulmányokat kívánnak kezdeni.
  • pályázat benyújtható akkor is, ha a pályázó jelenleg passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve tanulmányait befejezi a 2022/2023-es tanév második félévének végén; 
   
  Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt 
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
   
  A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https: //bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
  A  pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el: https://www.emet.gov.hu/
   
  A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
   
  A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.
   
  A pályázatot Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatalánál (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) kell benyújtani.
  A pályázati kiírás letölthető a következő linkekre kattintva pdf formátumban:
   
  További információ kérhető az 56/540-017-as telefonszámon Varga Ágnes előadótól.
 • Felhívás a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagigénnyel kapcsolatban

  Lakossági igényfelmérés barnakőszén támogatáshoz
   
  A kialakult energiakrízis miatt Magyarország Kormánya a pénzügyi lehetőségekhez igazodva kiemelt erőfeszítéseket igyekszik tenni, hogy biztosítani tudja a lakosság részére a téli fűtéshez szükséges tüzelőanyagot. Ennek érdekében a Belügyminisztérium megkereste önkormányzatunkat, hogy készítsen egy igényfelmérést a Zagyvarékason élő, széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosság barnakőszén igényeiről, hogy a rendelkezésre álló információk alapján  valós segítséget jelentő megoldási javaslat kerülhessen a döntéshozók elé.
   
  Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő 
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás 
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet
  Felhívom a lakosság figyelmét, hogy ez csak egy igényfelmérés, egyelőre nem tartozik hozzá tényleges természetbeni barnakőszén támogatás!
  Tisztelettel kérem azon zagyvarékasi lakosokat, akik rendelkeznek széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, hogy legkésőbb 2022. szeptember 29-ig 
  adják meg esetleges barnakőszén igényeiket a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatalnak, hogy a hivatal az összesített adatokat továbbítani tudja az adatkérő Belügyminisztérium irányába.
   
  Előre is köszönöm a lakosság közreműködését!
   
  Tisztelettel:
  Polónyi László
  polgármester feladat és hatáskörében eljáró pénzügyi bizottság elnöke
 • Tájékoztatás ATM készpénzfelvételi lehetőségről

  Tisztelt Zagyvarékasi Lakosok!
   
  Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Zagyvarékas Község Önkormányzata nevében sikeres tárgyalásokat folytattunk a Takarékbank képviselőivel, melyeknek következtében a Takarékbank által üzemeltetett ATM nem kerül leszerelésre, azt a Takarékbank a továbbiakban is működteti, így az ATM-es készpénzfelvételre a lehetőség mindenki számára elérhető lesz a településen.
   
  Zagyvarékas, 2022. szeptember 19.
   
  Polónyi László s.k.
  a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró 
  pénzügyi bizottság elnöke
 • Álláspályázat

  A RékasSzolg Közhasznú Nonprofit Kft. Zagyvarékason munkatársat keres karbantartó pozícióra. 
   
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony keretében
  A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
   
  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységek:
  • épületek karbantartása: ajtó-, ablak-, világítás-, vízjavítás
  • karbantartási tervek összeállítása (napi, heti, havi), azok elvégzése
  • munkálatok dokumentálása
  • épületen belül kisebb költöztetés, rendezés
  • telephelyen fűnyírás, locsolás
  • téli hónapokban hó eltakarítása, jégmentesítés a bejárat előtt és a parkolóban
  • rend és tisztaság fenntartása 
  • munka és tűzvédelmi előírások betartása
  • rábízott technikai eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használata, karbantartása
   
  Jogállás, bérezés, juttatások: a jogállásra, a bérezés megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.
   
  Pályázati feltételek: 
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • min. középiskolai végzettség
  • B kategóriás jogosítvány
  • önálló, precíz munkavégzés
  • problémamegoldó képesség
  • 2-3 év munkatapasztalat
  • jó fizikai erőnlét, munkabírás, terhelhetőség
   
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.)
  • elektronikus úton a rekasszolgkft@zagyvarekas.hu e-mail címen keresztül
   
  A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető az állás.
   
  A pályázati kiírás közzétételének helye:  www. zagyvarekas.hu; önkormányzat hirdetőtáblája 
   
  A meghirdetett állásról bővebb információt a 06-56/540-016-os telefonszámon tudnak kérni.
 • Családi egészségnap Szolnokon

  2022. október 2-án vasárnap  a Tiszaligeti Sportcsarnokban családi egészségnap kerül megrendezésre 10.00 órától 17.00 óráig.

 • Álláspályázat

  A Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
  Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal, Titkársági ügyintéző
  munkakör betöltésére.
   
  A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
  Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
  A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.
  A  közszolgálati tisztviselők  képesítési előírásairól szóló 29/2012. {Ill. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet 27. titkársági feladatkör
   
  A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
  Az önkormányzat működése során titkársági adminisztrációs tevékenységek elvégzése. Posta, telefon, e-mailek fogadása, kezelése. Levelek, dokumentumok előkészítése, küldése. A beérkező-kimenő iratok iktatása. Nyilvántartások készítése, vezetése. A Képviselő-testületi és a bizottsági munka előkészítése, jegyzőkönyvvezetés, közreműködés a Képviselő-testületi és bizottsági döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokban.
   
  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
   
  Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • Felhasználói szintű levelező rendszer (Outlook)
  • Felhasználói szintű internetes alkalmazások
  • Jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-készség
   
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Gyors- és gépírás - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • ASP iratkezelő rendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
   
  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (111.20.) Korm.rendelet 8.§.1 .sz. melléklete szerinti formátumban
  • Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítványok másolata
  • Hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi) vagy igazolás a megkéréséről
  • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik
   
  A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 10.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra jegyző nyújt, a 0656/540-021 -os telefonszámon.
   
  A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2762-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Titkársági ügyintéző.
  • Elektronikus úton Dr. Fekete Nóra jegyző részére a hivatal@zagyvarekas.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Dr. Fekete Nóra jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. .
   
  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 12.
   
  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • www.zagyvarekas.hu - 2022. szeptember 12.
  • Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2022. szeptember 12.
   
  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zagyvarekas. hu honlapon szerezhet.
 • Kedves István!

  Meglehetősen nagy fába vágtad a fejszédet bő tíz évvel ezelőtt, amikor a sors Zagyvarékast „jelölte ki” számodra, hogy e Szolnokkal szomszédos kistelepülésen folytasd addigi sokak által ismert és elismert pályafutásod. 
  Tele voltál tervekkel és elképzelésekkel, hogyan pezsdítsd fel szeretett községünk kulturális életét. Kiállítások, író-olvasó találkozók, koncertek, hangversenyek, színházi elődások, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár épületének külső-belső megújítása, korszerűsítése – és még hosszan lehetne sorolni mindazt, amit elértél és megvalósítottál Te és kollégáid. Mert Veled együtt ők is hittek abban, hogy bár rendkívül rögös és akadályokkal teli lesz az az út, amin elindulni kívántatok, de akarattal, kitartással és szorgalommal elértétek azt, amit vállaltatok.
  Persze a fanyalgók most mondhatják azt, hogy mi mindent lehetett volna másként és máshogy csinálni, de a partvonal mellől bekiabálni – a kibicnek semmi sem drága elv alapján – nem nagy művészet. Biztos, hogy Benned is maradt hiányérzet, mert esetleg nem minden tervedet sikerült megvalósítani, de őszintén remélem, hogy ha visszatekintesz a ’Rékason eltöltött 12 évedre, csak a jóra és szépre emlékezel majd. Meg azokra a barátságokra, ismeretségekre, amelyek itt köttettek. 
  Köszönjük Neked a napokban megjelent Falukönyvet, a Szent István-napi ünnepségsorozat megszervezését, és azokat az álmokat, amelyekről részletesen is írtál a Zagyvarékastól búcsúzó soraidban: „rékasi Móricz szobor, a rékasi Kazula, kiállítás a Szolnoki Művésztelep alkotóival, Nádas Péter fotóiból, sok-sok színházi előadás, koncert, hangverseny vagy csak egy jó buli…” Talán egyszer, a nem túl távoli jövőben az általad felsoroltak nem csak az álom kategóriájába tartoznak majd…
  Jövőre 700 éves lesz Zagyvarékas, ehhez képest szinte „semminek” tűnhet az a 12 év, amit nálunk, értünk dolgoztál, de az egészen biztos, hogy a község kulturális életének a Te nevedhez kötődő fejezetét csupa arany betűkkel írták.
  Mindig tárt karokkal és kitörő örömmel fogunk várni, amikor csak erre visz az utad, vagy tiszteletedet teszed településünk valamely rendezvényén.
  A magam és valamennyi lakos nevében csak a legnagyobb köszönet hangján fejezhetem ki elismerésemet mindazért, amit Zagyvarékasért tettél. Lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, hogy örökségedet folytassuk. 
   
  Barátsággal ölel: Laci
   
  Polónyi László
  a polgármester feladat- és hatáskörében eljáró 
  pénzügyi bizottság elnöke
   
   
 • Tájékoztatás

   
  Tisztelt Lakosság!
   
  A héten több bejelentés is érkezett hozzánk, miszerint nem tudják elérni a Polgármesteri Hivatalt a központi telefonszámon. Sajnos a több napos áramszünet következtében a készülék tönkrement, javítása a hét folyamán várható.
   
  Megértésüket köszönjük!

Oldalak