Rendeletek

 

Rendeletet kereshet a Nemzeti Jogszabálytár keresőjével erre a linkre kattintva, vagy

Kérjük kattintson a kívánt rendeletre a pdf formátumú letöltéséhez - jelenleg feltöltés alatt...

 

1/2013. (II. 20.) az alapellátási területi ellátási kötelezettségről
2/2013. (II. 20.) szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 1/2011. (I. 28.) önk. r. módosításáról
6/2013. (III. 13.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2007. (VI. 8.) önk. r. módosításáról
7/2013. (IV. 29.) 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
9/2013. (V. 31.) a vásárokról és a piacokról szóló 10/2011. (V. 27.) önk. r. módosításáról
15/2013. (XI. 04.) a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 26/2012. (XI. 30.) önk. r. módosításáról
18/2013. (XI. 28.) az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló 1/2011. (I. 28.) önk. r. módosításáról
19/2013. (XI. 28.) az önkormányzati hatáskörök átruházásáról
4/2014. (IV. 28.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2014. (V. 30.) a vásárokról és piacokról szóló 10/2011. (V. 27.) önk. r. módosításáról
7/2014. (V. 30.) a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
8/2014. (VIII. 22.) a közterületnév és a településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
11/2014. (X. 20.) az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
4/2015. (II. 26.) az önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 19/2013. (XI. 28.) önk. r. módosításáról
6/2015. (V. 08.) az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2015. (V. 20.) az építményadóról
8/2015. (V. 20.) a helyi iparűzési adóról 
9/2015. (VI. 30.) az építményadóról szóló 7/2015. (V. 20.) önk. r. módosításáról
4/2016. (V. 5.) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2016. (XI. 28.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 12/2007. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2017. (V. 5.) az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2017. (V.1.) az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017. (VII. 1.) az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről
12/2017. (X. 31.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
13/2017. (X. 31.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
2/2018. (III. 1.) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
3/2018. (IV. 1.) Zagyvarékas Község településképének védelméről
4/2018. (IV. 1.) az építményadóról szóló 7/2015. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására
6/2018. (V. 28.) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
1/2019. (II. 18.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
3/2019. (IV. 1.) a közterület eltérő használatának rendjéről
4/2019. (IV. 1.) a közterület filmforgatás céljára történő használatáról
7/2019. (V. 31.) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2019. (VIII. 15.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2019.(V.13.) sz. Önkormányzati rendelet módosításáról
9/2019. (IX. 17.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
11/2019. (XI. 7.) az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2020. (II. 10.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2/2020. (II. 10.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
3/2020. (IV. 02.) a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló 10/2014.(X.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
5/2020. (VII. 1.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
6/2020. (VII. 1.) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2020. (VII. 1.) a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól
8/2020. (VIII. 19.) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
1/2021. (II. 22.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2/2021. (III. 25.) a település köztisztaságáról
4/2021. (V. 21.) a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
6/2021. (VI. 1.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.10.) rendelet módosításáról
7/2021. (VI. 1.) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2021. (VII. 27.) a Zagyvarékas községben nyújtott gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
10/2021. (VII. 27.) A Díszpolgári Cím, valamint a Zagyvarékasért Emlékérem kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
11/2021. (X. 14.) a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól
1/2022. (II. 28.) az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről